Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor ons het evenwicht tussen mens, milieu en economie. Wij streven ernaar om de negatieve effecten voor de samenleving, het milieu en natuurlijke hulpmiddelen te beperken tot een minimum. Door rekening te houden met verschillende factoren, helpen wij mee aan het behouden van de aarde en zorgen we ervoor dat toekomstige generaties hier nog fijn kunnen leven.

Hieronder kunt u lezen op welke manier wij u kunnen helpen met uw duurzaamheid en de manier waarop wij binnen onze organisatie hiermee omgaan. Daarnaast kunt u ook ons duurzaamheidsdocument downloaden, daarin leest u op welke manier wij helpen met het behalen van de 17 SDG’s die door de VN zijn opgesteld. Samen zorgen we voor een betere toekomst van onze planeet.

Uw duurzaamheid

Eén van onze hoofddiensten is het onderhoud verzorgen voor gevels, ramen, deuren en kozijnen. Door regelmatig preventief onderhoud uit te voeren (het planmatig nalopen van uw gevel), kunnen onze monteurs problemen al ver van tevoren spotten. Hierdoor kan de technische levensduur van uw gevel worden verlengd. Potentiële problemen kunnen door de monteur vooraf worden opgemerkt, waardoor er eveneens preventief een oplossing kan worden geboden. Een technisch goed onderhouden gevel zorgt voor een lager energieverbruik van uw woning of bedrijfspand.

Wij streven naar een duurzame samenwerking waarbij de gemeenschappelijke belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk worden behartigd. Wij vinden het belangrijk dat beide partijen met plezier kunnen samenwerken, waardoor er duurzame relaties ontstaan.

Een duurzaam pand zorgt voor een lager energieverbruik per vierkante meter. Daarnaast zorgt een duurzaam pand voor een gezond binnenklimaat voor de gebruikers van het pand. Voor GevelBeheer Nederland is het van groot belang dat componenten en onderdelen zo lang mogelijk meegaan. Projecten als ‘211 woningen IJsselveld Capelle a/d IJssel’ en ’66 woningen Sijpestein Amsterdam’ geven dit belang perfect weer. GevelBeheer Nederland is bij deze projecten intensief betrokken geweest bij de afweging tussen groot onderhoud en nieuwe kozijnen. Uiteindelijk is hier de keuze gemaakt om alleen het glas en roosters in combinatie met het hang- en sluitwerk te vervangen. Daarnaast is er voor het provinciehuis in Zwolle ook een serie isolatieruiten vervangen door zonwerend triple glas.

Door diensten bij ons af te nemen, kunt u voorkomen dat er ernstige schade ontstaat aan uw pand. Veel mensen hebben geen idee van de gevolgen van een verslechterde gevel. Kleine dingen als uitgedroogde rubbers rondom de ramen kunnen al heel wat problemen veroorzaken, terwijl dit op het eerste gezicht niet te zien is. Onze servicemonteurs zien precies waar de zwaktes liggen bij uw gevels, ramen, deuren en kozijnen. Hiermee kunnen we schade voorkomen en de levensduur van uw pand verlengen!

Naast het periodieke onderhoud van uw gevels, ramen, deuren en kozijnen, is ook reparatie één van onze hoofddiensten. Als u klachten of acute problemen heeft aan uw gevels, ramen, deuren of kozijnen, kunt u bij ons terecht. Onze monteurs komen dan bij u langs en analyseren de situatie om vervolgens een vakkundige reparatie uit te kunnen voeren. Reparatie is in veel gevallen sneller en goedkoper dan het volledig vervangen van gevelelementen. Dit geef tevens dat er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn.

Duurzaam

Duurzaam

Onze duurzaamheid

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen onze organisatie. Daarom vinden we het belangrijk om onze medewerkers te stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Dit doen wij met de hulp van de input van de medewerkers, door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen onze organisatie en het ontwikkelen van talent binnen de organisatie. Medewerkers kunnen werken aan persoonlijke ontwikkelingsplannen om daarmee ook hun ambities te tonen in de organisatie. Daarnaast ondersteunen we verschillende initiatieven in het kader van welzijn om ook een bijdrage te leveren aan de externe omgeving.

Vanuit GevelBeheer Nederland wordt ingezet op de reductie van grondstoffenverbruik. Door gevels te onderhouden en bepaalde onderdelen van gevels te vervangen, hoeven geen volledige gevels te worden geproduceerd. Het afval dat vrijkomt bij het vervangen wordt gescheiden ingeleverd en zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. In samenwerking met leveranciers en afnemers wordt geprobeerd om de gehele materiaalconsumptie binnen de organisatie zoveel mogelijk terug te dringen en daarmee de druk op fossiele grondstoffen te verlagen. Daarnaast zijn wij proactief bezig met het structureren van onze database, waardoor we sneller klantvragen kunnen beantwoorden en ons logistieke proces kunnen optimaliseren.

Binnen GevelBeheer Nederland zijn de diverse doelstellingen en acties gericht op het verlagen van de ecologische footprint. Het reduceren van de materiaalconsumptie, de verdere inzet op digitalisering, meer gebruik maken van hernieuwbare energie, energiebesparende maatregelen en het verlagen van het fossiele energieverbruik als geheel zullen leiden tot een lagere CO2-uitstoot waardoor de organisatie verder “vergroend” wordt. Hiermee wil GevelBeheer Nederland ook het goede voorbeeld zijn voor andere organisaties in het kader van service en onderhoud.

Vanuit GevelBeheer Nederland werken wij graag samen met het onderwijs. Het onderwijs biedt de professionals van de toekomst. GevelBeheer Nederland werkt samen met onderwijsinstellingen als
Hogeschool Windesheim, Drenthe College en Hanzehogeschool. Hierbij wordt gewerkt aan diverse bedrijfgerelateerde vraagstukken. Daarnaast biedt GevelBeheer Nederland diverse stageplaatsen aan in het kader van algehele bedrijfsontwikkeling, marketingcommunicatie en technisch gerelateerde vakgebieden. Zo bieden we young professionals een plek binnen de organisatie en betrekken we ze bij de toekomstige invulling van onderwijsprogramma’s. De frisse blik van studenten zorgt voor vernieuwing op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen GevelBeheer Nederland.

GevelBeheer Nederland zet vol in op digitalisering. Door gebruik te maken van een digitale omgeving kan er bespaard worden op verschillende zaken, waaronder het gebruik van papier. De progressie rond het verhelpen van diverse storingen kan daarbij ook gemakkelijk worden gemonitord.

Onze certificering voor ISO 14001 staat garant voor de ontwikkeling en een borging van de uitvoering van een bij ons passend milieubeleid. De certificering voor ISO 9001 laat niet alleen zien dat wij onze processen en kwaliteit op orde hebben. Het betekent ook dat wij geen overbodige zaken doen. Zo voorkomen we verspilling. We kunnen het voor onze klanten, maar ook voor onze aarde, maar één keer goed doen.