Veiligheid

Binnen onze organisatie wordt enorm veel waarde gehecht aan veilig werken. Elk incident is er één te veel. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om veilig te werken, zowel voor onszelf, als voor elkaar, als ieder ander binnen onze keten. Om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen hanteren wij de door ons opgestelde SAFE-richtlijnen en besteden we daarnaast veel aandacht aan het bevorderen van een veiligheidscultuur.

Waar staat SAFE voor?

SAFE staat voor Samen, Alert, Fouten voorkomen en Educatie. Deze vier pijlers vormen de kern van ons streven naar een veilige werkomgeving voor al onze collega’s en relaties. Lees verder om erachter te komen wat iedere pijler inhoudt.

Samen

Bij Gevelbeheer Nederland geloven we sterk in het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Samen met onze collega’s, relaties en andere betrokkenen streven wij naar een cultuur die samenwerking en bewustzijn bevordert op het gebied van veiligheid. Samen zorgen we ervoor dat iedereen die bij Gevelbeheer Nederland betrokken is, elke dag veilig naar huis kan gaan.

Alert

Wij ambiëren een omgeving te creëren waarin al onze collega’s voortdurend alert zijn op mogelijke risico’s en gevaren. Door alert te zijn, kunnen we proactief handelen en potentiële veiligheidsincidenten voorkomen. Deze alertheid is niet alleen van toepassing op onze directe werkzaamheden, maar ook op het bevorderen van bewustzijn binnen ons team en bij al onze partners.

Fouten voorkomen

Wij erkennen dat fouten kunnen leiden tot ongewenste situaties en zetten ons daarom in om een cultuur te creëren waarin het voorkomen van fouten centraal staat. Door open communicatie en voortdurende verbetering willen we ervoor zorgen dat iedereen, die betrokken is bij Gevelbeheer Nederland, actief bijdraagt aan het voorkomen van fouten en het waarborgen van een veilige werkomgeving voor iedereen.

Educatie

Educatie en training zijn van essentieel belang bij GevelBeheer Nederland. Wij geloven dat een goed opgeleid team de sleutel is voor het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit tijdens al onze projecten. Daarom investeren we voortdurend in de educatie en training van onze collega’s, zodat ze beschikken over de laatste kennis, vaardigheden en technieken op het gebied van gevelonderhoud.

Onze SAFE-pijlers

Samen bouwen aan een veilige toekomst

Samen zetten we ons in voor een veilige werkomgeving door bewust en proactief te anticiperen op het gebied van veiligheid. Op deze manier aspireren wij een veilige omgeving te creëren, zowel in de buitendienst als op ons kantoor! Wij zijn van mening dat iedereen een rol speelt in het waarborgen van veiligheid. Daarom werken we gezamenlijk aan het vergroten van bewustzijn en veiligheidsinzicht. Ons streven is: “Samen bouwen aan een veilige toekomst”.

Melden van bijna-ongevallen

Om een veiligheidscultuur te bevorderen, trachten we alle bijna-ongevallen nauwkeurig te registreren en onmiddellijk te melden. We begrijpen dat het identificeren en rapporteren van bijna-ongevallen essentieel is om ernstige incidenten te voorkomen. Daarom nemen we deze meldingen uiterst serieus. Door proactief te reageren op bijna-ongevallen kunnen we potentiële risico’s beter beoordelen, corrigerende maatregelen implementeren en onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeteren.

Certificering

Op deze pagina zijn de behaalde certificaten van GevelBeheer Nederland te vinden. Deze certificaten vormen een bevestiging van ons voortdurende streven naar excellentie en naleving van de hoogste veiligheidsnormen. Deze pagina bevat certificaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieubeheer, die onze toewijding aan het leveren van veilige, hoogwaardige en duurzame diensten onderstrepen.