Advies

Welke adviesvraag u ook heeft over uw gevel, wij gaan samen met u op zoek naar een passend antwoord. Advies is een standaard onderdeel binnen onze diensten. Ook kunt u advies inwinnen als apart product.

Onderhoudsadvies

Een goed onderhouden gevel zorgt voor een langere levensduur van uw gebouw en voor comfort voor de gebruiker. Ons onderhoudsadvies richt zich met name op het verhogen van de technische levensduur. In nauw overleg met u kunnen wij daarvoor een meerjarenbegroting opstellen. Daarnaast kunnen wij u in een technisch onderhoudsplan adviseren hoe u uw gevel optimaal kunt onderhouden. Ook vertellen wij u op welke manier dit moet gebeuren. Wij geven gedetailleerde adviezen voor periodieke gevelinspecties. Denk hierbij aan oppervlaktereparaties en onderhoud aan bewegende delen als hang- en sluitwerk, ramen, deuren en schuifpuien. Naar wens kunnen wij u hierbij begeleiding op maat geven.

Duurzaamheidsadvies

Het duurzaamheidsadvies van ingenieursbureau GevelAdvies richt zich op het verlengen van de economische levensduur van gevels en daarmee van gebouwen. Een duurzame gevel is een gecontroleerde dichte gevel, zonder energieverlies door warmte-, wind- en waterlekkages. Om dit te bereiken, inspecteren wij de gevel nauwkeurig. Met infraroodcamera’s meten wij onder andere koudebruggen, luchtlekken en de dichting van de gevel. Vervolgens rekenen wij de meetresultaten door op bouwfysische waarden. Deze vertalen we deze in duurzaamheidsadviezen.

Kwaliteitsadvies

Om de kwaliteit en eventuele gebreken van geveldelen en bouwkundige constructies in en aan de gevel vast te kunnen stellen, voeren wij keuringen en mobiele testen uit. Deze vinden plaats op basis van bestekseisen en tekeningen afkomstig van de opdrachtgever en de eisen die zijn vastgesteld door de relevante branchevereniging(en). Keuringen en testen kunnen wij ter plekke uitvoeren met onze mobiele testunit. Naast onze mobiele testen voeren wij keuringen uit. Denk hierbij aan veiligheidsonderzoeken, bouwkeuringen en bouwplaatsonderzoeken. Tevens beoordelen wij de door derden gemaakte bouwfysische rapporten.

Nulmeting

Met een nulmeting brengen wij de huidige staat van uw gevel in kaart. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever bestaat deze inventarisatie uit het beoordelen van de details en overige producten, het mobiel testen van de gevel, thermografisch onderzoek, inventarisatie van de functionaliteit van het gebouw, bouwkundig onderzoek en schadebepalingen.

Domotica

Domotica zorgt voor een plezierig binnenklimaat, energiebesparing, optimaal gebruikersgemak en afstemming van meerdere gebouwfuncties. Ingenieursbureau GevelAdvies adviseert over het integreren van domotica in een (bestaande) gevel om de kwaliteit van leven en werken te verhogen. Een intelligente gevel anticipeert op het binnen- en buitenklimaat en werkt daarvoor actief samen met klimaatinstallaties en andere elektrische voorzieningen.