Opnieuw AluEco-certificaat behaald

Al jarenlang zet GevelBeheer zich jaarlijks in om het AluEco-certificaat te behalen. Voor ons is het behalen van dit certificaat een bevestiging van onze inspanningen op het gebied van circulariteit. Waarom streven we er ieder jaar naar om dit certificaat te behalen? Michiel Bus legt het uit en neemt ons mee in dit proces. 

Waarom het certificaat? 
“Het AluEco-certificaat is een initiatief binnen de gevelbranche om aluminium producten te recyclen in plaats van ze naar de schrootboer te brengen. Het certificaat stimuleert recycletrajecten en neemt afvalverwerking mee in het systeem. Hierdoor kunnen materialen worden gerecycled, wat duurzamer is dan het simpelweg weggooien van aluminium producten. Voor onze organisatie is het relevant, omdat het helpt bij het verduurzamen van onze processen en het voldoen aan veranderende wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking en recycling.” 

Aan welke criteria moeten wij voldoen? 
“Om het AluEco-certificaat te behalen, moesten wij aan verschillende criteria voldoen. Allereerst moesten we aantonen dat we aluminiumafval apart inzamelen. Daarnaast moesten we transparantie bieden over waar het afval naartoe gaat.” 

Op welke manier doet GevelBeheer Nederland aan circulariteit?
“GevelBeheer Nederland sluit hierop aan tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden door restmaterialen aluminium of staal welke bij de renovatie vrijkomen. Deze worden weer gebruikt voor nieuwe puien. Bovendien is dit voor GevelBeheer Nederland van toepassing tijdens reparaties of vervanging van puien n.a.v. bijvoorbeeld inbraakschade.” 

Toekomstige rol van het certificaat 

“Ik zie het AluEco-certificaat echt als essentieel voor onze organisatie en de markt waarin we opereren. Ook vinden onze afnemers het een steeds belangrijker onderwerp. Het is onze manier om te laten zien dat we serieus omgaan met het milieu. We moeten niet vergeten dat aluminium eindeloos recyclebaar is. Hoewel veel certificaten tegenwoordig standaard lijken te zijn, blijven opdrachtgevers vaak vragen om minimaal een bepaalde certificering en dat is ook belangrijk om de circulariteit binnen onze branche te bevorderen. 

Bovendien zijn we onderworpen aan regelgeving van zowel Europese als nationale instanties. Gezien de omvang van ons bedrijf zijn we verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en ons afvalbeheer zorgvuldig te reguleren. Ons milieuhandboek, onze verantwoorde omgang met afvalstoffen en het gestructureerde inzamel- en verwerkingsproces dat ten grondslag ligt aan het AluEco-certificaat, garanderen dit.”